Blog

Patching JAX-RS

For those who are not familiar with the term JAX-RS; it an API for building RESTful web services. The most recent release is JAX-RS 2.0 and is covered in JSR 339. Some of the most popular implementations of the API include: Apache CXF Jersey RESTeasy…

Spock als Test Framework

Spock is een Open Source framework om tests en ‘specifications’ in Groovy te schrijven. Hierdoor is het ook geschikt om (o.a.) voor Java applicatiesgebruikt te worden. Spock is opgezet met al bewezen frameworks en technologieën in het achterhoofd; JUnit, jMock, Mockito, RSpec, Groovy en Scala bijvoo…

Angular 2.0 – The new big framework?

AngularJS 2.0 AngularJS is op dit moment één van de meest populaire open Source javascript frameworks voor het bouwen van ‘single-page’ web applicaties. Enkele voordelen van Angular ten opzichte van andere MVC-frameworks zijn o.a. de declaratieve user interface, standaard componenten door ‘directives’, meer functionaliteit met…