Jan

Jan

Software Engineer

Een allrounder met (micro-)services oriented systemen als focus. Die regelmatig juist die dingen oppakt die anderen minder interessant vinden, om daarmee de groep als geheel te laten stralen. Dat is Jan ten voeten uit.

Hij werkt nu aan het (verder) automatiseren van de facturatieprocessen van een van de grootste webwinkels van de Benelux. Met behulp van legio Spring Boot services, in Kotlin geschreven, om de diverse processen te ondersteunen en te ontsluiten naar externe afnemers.

En zo nu en dan kan hij zich ook ‘bezondigen’ aan wat Angular-code, wat knutselen aan CI/CD-systemen, scriptjes of andere kleine applicaties om het leven gemakkelijker te maken.

Neem die BTW-nummer-controle-applicatie, gemaakt om wat meer met Kotlin Coroutines te kunnen spelen. Of dat experiment met GitLab CI versus Jenkins. En/of die op stapel staande applicatie(om)bouw in Micronaut of met Docker in GCP. Heerlijk!