Workshop Angular 2+


Voor wie nog niet eerder in aanraking is geweest met Angular 2+ organiseert Craftsmen kennismakingsavonden.

Samenvatting: deze kennissessie bestaat uit een inleiding en een daaropvolgende workshop met diverse hands-on oefeningen.

De meeste onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van live coding.

Programma: een greep uit de onderwerpen die we behandelen:

 • Typescript
 • Components
 • Template syntax
 • Services
 • Dependency injection
 • Event binding

Bovendien behandelen we ook uitgebreidere onderwerpen, zoals forms, RxJS (Observables), routing en animations.

Doelgroep: we gaan niet uit van enige voorkennis van AngularJS of diens opvolger Angular. Het zal daarom voornamelijk een introductie zijn waarbij we de basisconcepten uitleggen en – als er tijd voor is – nog één of meer advanced topics behandelen.

Voorvereisten:

 • Basic begrip van HTML/CSS
 • npm (of yarn) geïnstalleerd
 • Angular CLI (te installeren met ‘npm install -g @angular/cli’)
 • IntelliJ IDEA (met de Angular plugin!) of Visual Studio Code zijn handig
 • Ook is het handig om alvast alle dependencies binnen te halen met npm of yarn

Doelstelling: genoeg kennis van Angular 2(+) en de (on)mogelijkheden om een oordeel te kunnen vellen over de toepasbaarheid ervan binnen het eigen werkgebied.

 

Inschrijven of meer informatie over deze Angular Workshop

Uw naam *

Uw e-mail *

Graag ontvang ik meer informatie over Introductie Angular:

Uw bericht