Workshop Angular 2+


Voor wie nog niet eerder in aanraking is geweest met Angular 2+ organiseert Craftsmen kennismakingsavonden.

Samenvatting: deze kennissessie bestaat uit een inleiding en een daaropvolgende workshop met diverse hands-on oefeningen.

De meeste onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van live coding.

Programma: een greep uit de onderwerpen die we behandelen:

 • Typescript
 • Components
 • Template syntax
 • Services
 • Dependency injection
 • Event binding

Bovendien behandelen we ook uitgebreidere onderwerpen, zoals forms, RxJS (Observables), routing en animations.

Doelgroep: we gaan niet uit van enige voorkennis van AngularJS of diens opvolger Angular. Het zal daarom voornamelijk een introductie zijn waarbij we de basisconcepten uitleggen en – als er tijd voor is – nog één of meer advanced topics behandelen.

Voorvereisten:

 • Basic begrip van HTML/CSS
 • npm (of yarn) geïnstalleerd
 • Angular CLI (te installeren met ‘npm install -g @angular/cli’)
 • IntelliJ IDEA (met de Angular plugin!) of Visual Studio Code zijn handig
 • Ook is het handig om alvast alle dependencies binnen te halen met npm of yarn

Doelstelling: genoeg kennis van Angular 2(+) en de (on)mogelijkheden om een oordeel te kunnen vellen over de toepasbaarheid ervan binnen het eigen werkgebied.

 

Inschrijven of meer informatie over deze Angular Workshop

  Graag ontvang ik meer informatie over de Neo4J Workshop: